Förbättra miljön

Jag är väldigt intresserad av att förbättra vårt bostadområde som jag är fastighetsskötare i. Vill att vi ska bli bättre på att sköta om både vår när miljö och resten av vår planet. En sak som jag har tagit upp med min chef, alltså förvaltaren av husen är att förnya vår sopsortering och ta del i att utvinna biobränsle ur våra hyresgästers hushållsavfall. Det går till så att alla hyresgäster får sortera bort matavfall från resterande sopor, sen så kommer en lastbil som är anpassand för biobränsletransport i falun och hämtar matresteran.